Phỏng vấn nhà tuyển dụng tại sao không
Phỏng vấn nhà tuyển dụng tại sao không
Thông thường, trong các buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng (NTD)luôn là người giữ vai trò chủ đạo: đặt câu hỏi phỏng vấn, nghe ứng viên trả lời rồi lại hỏi tiếp. Vậy bạn đã bao giờ nghĩ đến việc chủ động 'tấn công' NTD chưa? Việc này không dễ, nhưng nếu thực hiện thành công thì cơ hội bạn được NTD chọn...