Tỏa sáng khi phỏng vấn-phần 5 nhà tuyển dụng 'kỵ' điều gì nhất ở ứng viên
Tỏa sáng khi phỏng vấn-phần 5 nhà tuyển dụng 'kỵ' điều gì nhất ở ứng viên
Khi đi phỏng vấn, bạn cần tránh tất cả những lỗi khiến cho NTD 'mất cảm tình' với bạn nhé. Sau đây là những điều khiến NTD 'kỵ' nhất khi phỏng vấn ứng viên: (Tiếp theo phần 4 - NTD đánh giá cao ứng viên trên tiêu chí nào?) · 'Nhắc khéo' NTD về sự quen biết với một nhân viên cấp cao trong công tyĐây...