Giới thiệu cách viết sơ yếu lý lịch công chức mẫu 2a

Thứ Tư, 26/09/2018, 16:41 GMT+7

Sơ yếu lý lịch có vai trò vô cùng quan trọng để đánh giá và quản lý cán bộ công chức một cách tốt hơn. Bài viết hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ một số thông tin hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch công chức mẫu 2a, mời mọi người tham khảo để biết thêm nhé!

Vị trí, vai trò của hồ sơ cán bộ, công chức

Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch công chức mẫu 2a

Hồ sơ cán bộ, công chức là một trong những tài liệu không thể thiếu trong công tác quản lý cán bộ, công chức. Hồ sơ cán bộ, công chức là tài liệu quan trọng có tính pháp lý phản ánh trung thực về nguồn gốc, quá trình trưởng thành, phẩm chất, năng lực, phong cách, các hoạt động và mối quan hệ gia đình - xã hội của người cán bộ, công chức.

Hồ sơ cán bộ, công chức là cơ sở giúp cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức nghiên cứu nắm được một cách đầy đủ nhất về bản thân người cán bộ, công chức, cung cấp những thông tin tin cậy để phân biệt được phẩm chất chính trị, năng lực công tác, đạo đức tác phong, hoàn cảnh gia đình, quan hệ xã hội của cán bộ, công chức phục vụ cho công tác sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ, công chức.

Hồ sơ cán bộ, công chức còn là căn cứ để cơ quan quản lý và sử dụng theo dõi và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức được đầy đủ và chính xác hơn; làm cơ sở để đánh giá, tuyển chọn, khen thưởng những cán bộ, công chức tận tuỵ, gương mẫu và thực hiện chế độ bảo hiểm đối với cán bộ, công chức.

>> Chia sẻ hữu ích: Hồ sơ cán bộ công chức gồm những gì?

Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch công chức mẫu 2a

Việc kê khai thông tin CBCC được thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Họ và tên khai sinh:

Viết chữ in hoa đúng với họ và tên trong giấy khai sinh

2. Tên gọi khác:

Là tên gọi khác hoặc bí danh khác dùng trong hoạt động cách mạng, báo chí, văn học nghệ thuật,… (nếu có)

3. Sinh ngày: 

Ghi đầy đủ ngày, tháng năm sinh như trong giấy khai sinh

4. Nơi sinh: 

Nơi CBCC được sinh ra (ghi đúng như trong giấy khai sinh). Nếu có thay đổi địa danh đơn vị hành chính thì ghi <tên cũ="">, nay là <tên mới="">.</tên></tên>

5. Quê quán: 

Ghi nơi sinh trưởng của cha đẻ/ông nội của CBCC Trường hợp đặc biệt có thể ghi theo quê quán của mẹ đẻ/người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ cha, mẹ đẻ).

6. Dân tộc: 

Ghi rõ tên dân tộc theo quy định của Nhà nước như: Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mường, Mông, Ê đê, Kh’me,..       

7. Tôn giáo: 

Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Cao Đài,… Nếu không theo tôn giáo nào, thì ghi là “Không”, không được bỏ trống.

8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Ghi theo địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

9. Nơi ở hiện nay:

Ghi theo địa chỉ nơi đang ở hiện tại

10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: 

Ghi rõ đã làm nghề gì để kiếm sống trước khi được tuyển dụng. Nếu chưa có nghề, sống phụ thuộc vào gia đình, thì ghi là “Không nghề nghiệp”.

11. Ngày tuyển dụng:

Ngày, tháng, năm có quyết định tuyển dụng

12. Chức vụ (chức danh) hiện tại: 

Chức vụ, chức danh công việc chính được phân công đảm nhiệm về chính quyền (hoặc Đảng, đoàn thể), kể cả kiêm nhiệm

13. Công việc chính được giao: 

Tên công việc chính được lãnh đạo phân công đảm nhiệm

14. Ngạch công chức (viên chức):

Tên ngạch công chức hoặc viên chức được bổ nhiệm

15.1. Trình độ giáo dục phổ thông: 

Đã tốt nghiệp lớp mấy, thuộc hệ đào tạo phổ thông nào.
Ví dụ: Lớp 10/10 (đối với người tốt nghiệp lớp 10 hệ 10 năm); Lớp 12/12 (đối với người tốt nghiệp lớp 12 hệ 12 năm)

15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất: 

Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo, bồi dưỡng tại thời điểm kê khai kèm theo chuyên ngành đào tạo.

VD: Người có nhiều văn bằng đào tạo như: kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ thì chỉ kê khai trình độ chuyên môn cao nhất hiện tại là: Tiến sĩ + chuyên ngành đào tạo.

15.3 Lý luận chính trị: 

Trình độ lý luận chính trị cao nhất đã được đào tạo, bồi dưỡng

15.4. Quản lý nhà nước:

- Chứng chỉ đào tạo tiền công vụ; chứng chỉ bồi dưỡng theo ngạch công chức, các văn bằng có giá trị thay thế các loại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

- Chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh công chức lãnh đạo Cấp Phòng và tương đương, cấp Sở và tương đương, cấp Vụ và tương đương, Thứ trưởng và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp tỉnh; chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

15.5. Ngoại ngữ:

 

- Ghi tên ngoại ngữ + trình độ đào tạo A, B, C. Ví dụ: Anh C, Pháp B, Nga A,…;

- Trường hợp CBCC được đào tạo đại học hoặc trên đại học ở nước ngoài, có sử dụng ngoại ngữ của nước sở tại để học tập, nghiên cứu nhưng không được cấp bằng ngoại ngữ, thì được công nhận ngoại ngữ ở trình độ D. Ví dụ như: Nga D, Hungari D,…;

- Trường hợp CBCC đã có bằng ngoại ngữ từ trình độ cử nhân trở lên thì ghi tên văn bằng + tên ngoại ngữ. Ví dụ: Cử nhân Pháp văn, Thạc sĩ Anh văn,…

15.6. Tin học:

Ghi trình độ tin học cao nhất phù hợp với văn bằng, chứng chỉ của CBCC được cơ quan có thẩm quyền cấp. Ví dụ như: Tin học Văn phòng A, B, C hoặc Kỹ sư, Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 

- Ghi rõ ngày, tháng, năm được kết nạp vào Đảng;

- Nếu kết nạp Đảng lần thứ 2 mà tuổi Đảng được tính liên tục thì ngày vào Đảng tính từ lần thứ nhất;

- Nếu tuổi Đảng không tính liên tục thì ghi ngày vào Đảng lần thứ 2.

17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: 

Ghi ngày, tháng, năm tham gia tổ chức Đoàn, Hội,…và ghi rõ làm việc gì trong tổ chức.

18. Ngày nhập ngũ: 

- Ghi ngày, tháng, năm đi bộ đội, công an và ngày xuất ngũ. Ghi rõ quân hàm hoặc chức vụ cao nhất trong quân đội hoặc công an (nếu có).

- Nếu có thời gian tái ngũ, thì ghi thêm ngày tái ngũ bên cạnh ngày nhập ngũ.

19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất: 

Danh hiệu anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,… (nếu có) và năm được phong tặng.

20. Sở trường công tác: 

Làm việc gì thì thích hợp nhất, có hiệu quả nhất (công tác Đảng, đoàn thể; quản lý kinh tế, hành chính, doanh nghiệp; sở trường nghiên cứu về…, giảng dạy về…; nghệ nhân gì, viết văn, họa sĩ, ca sĩ, diễn viên, vận động viên,…).

21. Khen thưởng:

- Thời gian khen thưởng: tháng/năm.

- Nội dung và hình thức khen thưởng: khen thưởng về thành tích gì, hình thức như: Giấy khen, Bằng khen, Huy chương, Huân chương.

- Cấp quyết định khen thưởng.

22. Kỷ luật:

- Thời gian bị xử lý kỷ luật: tháng/năm.

- Lý do và hình thức kỷ luật như: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc.

- Cấp quyết định kỷ luật

23. Tình trạng sức khỏe: 

Tình trạng sức khỏe bản thân hiện tại (Tốt, trung bình, kém); có bệnh gì mãn tính, ghi rõ chiều cao cơ thể, ghi rõ cân nặng cơ thể và nhóm máu gì.

24. Là thương binh hạng: 

Ghi rõ là thương binh hạng mấy trên mấy (nếu có). Trường hợp là con gia đình thuộc diện chính sách, thì ghi rõ là con thương binh, con liệt sĩ, con người nhiễm chất độc da cam Dioxin,…       

25. Số CMND: 

Số CMND, ngày cấp và nơi cấp

26. Số sổ BHXH:

Ghi rõ các chữ số thể hiện trên sổ BHXH

27. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học:

Chỉ kê khai sau khi đã tốt nghiệp đối với các chương trình, đào tạo, bồi dưỡng đó.

28. Tóm tắt quá trình công tác

Ghi rõ các mốc thời gian (Tháng + năm) tương ứng với chức danh, chức vụ, đơn vị công tác:

29. Đặc điểm lịch sử bản thân:

Đảm bảo Kê khai trung thực và đầy đủ các thông tin liên quan đến bản thân và thân nhân của CBCC.

30. Quan hệ gia đình:

Nêu rõ mối quan hệ, kê khai tóm tắt những đặc điểm các thông tin chính.

31. Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức:

Kê khai theo các thông tin yêu cầu: Tháng/năm, Mã ngạch/bậc, Hệ số lương

32. Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

Phần này do cơ quan cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC đánh giá.

 

Sổ sơ yếu lý lịch mẫu 2a được in theo chuẩn của Bộ Trung ương với thông tin đầy đủ và rõ ràng, được đóng thành quyển có bìa lịch sự, mang tính thẩm mỹ cao, rất thích hợp dùng cho các đối tượng cán bộ, công nhân viên.

>> Tư vấn hữu ích: Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức mới nhất

Video cách viết sơ yếu lý lịch viên chức, công chức:

Tham khảo internet

>> Có thể bạn quan tâm: Quyết định 06/2007/QĐ-BNV thành phần hồ sơ cán bộ công chức mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ công chức

Văn phòng phẩm in thiết kế Hoàng Ngọc tự hào là thành viên Vip MuaBanNhanh chuyên mục: Bộ hồ sơ công chức, viên chức

 

Từ khóa tìm kiếm cách viết lý lịch cán bộ công chức mẫu 2a, hướng dẫn khai lý lịch cán bộ công chức, sơ yếu lý lịch công chức mẫu 2a

Nguồn: https://blog.muabannhanh.com/huong-dan-viet-so-yeu-ly-lich-cong-chuc-mau-2a/85767

Tags: cách viết lý lịch cán bộ công chức mẫu 2a, hướng dẫn khai lý lịch cán bộ công chức, sơ yếu lý lịch công chức mẫu 2a
KiemViec.net / Việc làm vui
No avatar
Đăng bởi manhnhi
Tham gia 04/05/2018
Cấp độ Administrator
Bài viết 2/2
Tags: cách viết lý lịch cán bộ công chức mẫu 2a, hướng dẫn khai lý lịch cán bộ công chức, sơ yếu lý lịch công chức mẫu 2a
KiemViec.net / Việc làm vui