Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị, máy móc chính xác, hoàn chỉnh
Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị, máy móc chính xác, hoàn chỉnh
Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị, máy móc chính xác, hoàn chỉnh File word mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị, máy móc ✦ Nghiệm thu thiết bị trước khi lắp đặt, đã lắp đặt xong, nghiệm thu sửa chữa máy móc thiết bị ✦ Dựng sẵn nội dung chuẩn, dễ tuỳ chỉnh lại thông tin ✦ Download trực tuyến dễ dàng,...
Mẫu biên bản nghiệm thu công việc
Mẫu biên bản nghiệm thu công việc
Mẫu biên bản nghiệm thu công việc Mẫu biên bản nghiệm thu công việc chi tiết hoàn chỉnh nhất ✪ Sử dụng nghiệm thu công việc xây dựng, sửa chữa, nghiệm thu công việc tư vấn thiết kế, nghiệm thu công việc nội bộ...✪ Có sẵn nội dung mẫu, chỉnh sửa dễ dàng ✪ Tải File .docx miễn phí ✪ Những lưu ý...
Mẫu biên bản nghiệm thu công trình chuẩn, chính xác nhất
Mẫu biên bản nghiệm thu công trình chuẩn, chính xác nhất
Mẫu biên bản nghiệm thu công trình chuẩn, chính xác nhất Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo Nghị định 46/2015 chính xác nhất ✶ Dựng sẵn nội dung chi tiết chuẩn, dễ chỉnh sửa thông tin, tiện sử dụng ✶ Tải file Word miễn phí ✶ Những lưu ý khi làm biên bản nghiệm...
Mẫu biên bản nghiệm thu thường dùng đầy đủ và chuẩn xác nhất
Mẫu biên bản nghiệm thu thường dùng đầy đủ và chuẩn xác nhất
Mẫu biên bản nghiệm thu thường dùng đầy đủ và chuẩn xác nhất Tổng hợp mẫu biên bản nghiệm thu mới nhất, đúng quy định, thường dùng của nhiều lĩnh vực ✔️ Biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình, nghiệm thu công việc, biên bản nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đúng...
Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên cập nhật mới nhất
Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên cập nhật mới nhất
Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên cập nhật mới nhất Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên ✔️ Ghi lại nội dung cuộc họp đưa ra những quyết định quan trọng và có giá trị pháp lý đối với hoạt động công ty TNHH ✔️ Nội dung dựng sẵn chi tiết chuẩn ✔️ Download...
Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị đúng quy định của Luật Doanh nghiệp
Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị đúng quy định của Luật Doanh nghiệp
Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị đúng quy định của Luật Doanh nghiệp Tải miễn phí mẫu biên bản họp hội đồng quản trị chuẩn xác nhất ❃ Sử dụng ghi lại nội dung, diễn biến của cuộc họp hội đồng quản trị các công ty cổ phần đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp ❃ File word với format chuẩn,...
Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông đúng quy định mới nhất
Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông đúng quy định mới nhất
Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông đúng quy định mới nhất File Word mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông cập nhật mới nhất ✅ Dùng ghi chép nội dung các cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, họp cổ đông đột xuất của các CTCP ✅ Dựng sẵn nội dung chuẩn theo quy định pháp luật doanh nghiệp ✅...
Mẫu biên bản cuộc họp giao ban công ty, cơ quan
Mẫu biên bản cuộc họp giao ban công ty, cơ quan
Mẫu biên bản cuộc họp giao ban công ty, cơ quan Mẫu biên bản cuộc họp giao ban công ty, cơ quan đầy đủ thông tin, chuẩn nhất ✱ Dùng cho các cuộc họp tổng kết cuối tuần, giao ban đầu tuần…trong các cơ quan, xí nghiệp, công ty, doanh nghiệp ✱ Trình bày chuyên nghiệp, nội dung soạn sẵn có thể sử...
Mẫu biên bản cuộc họp đầy đủ thông tin, chuẩn nhất
Mẫu biên bản cuộc họp đầy đủ thông tin, chuẩn nhất
Mẫu biên bản cuộc họp đầy đủ thông tin, chuẩn nhất Tổng hợp các mẫu biên bản cuộc họp thường dùng phổ biến trong công việc ✔️ Biên bản họp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, biên bản họp đại hội đồng cổ đông, họp giao ban công ty, cơ quan, xí nghiệp ✔️ Soạn sẵn nội dung chuẩn theo đúng...
Mẫu biên bản làm việc của đoàn kiểm tra, đoàn thanh tra, công an
Mẫu biên bản làm việc của đoàn kiểm tra, đoàn thanh tra, công an
Mẫu biên bản làm việc của đoàn kiểm tra, đoàn thanh tra, công an Mẫu biên bản làm việc của đoàn kiểm tra, đoàn thanh tra, công an đúng quy định mới nhất ★ File Word ★ Tải miễn phí ★ Sử dụng ghi nhận buổi làm việc về các vấn đề được thanh tra, kiểm tra, buổi làm việc với cơ quan công an theo quy...
Mẫu biên bản làm việc xử lý vi phạm
Mẫu biên bản làm việc xử lý vi phạm
Mẫu biên bản làm việc xử lý vi phạm File Word mẫu biên bản làm việc xử lý vi phạm của người lao động ✤ Sử dụng lập biên bản ghi nhận việc xử lý vi phạm kỷ luật của người lao động trong công ty, doanh nghiệp ✤ Soạn sẵn nội dung chi tiết ✤ Download online file Word nhanh dễ dàng, không mất phí ✤...
Mẫu biên bản làm việc xác minh sự vụ, sự việc chính xác nhất
Mẫu biên bản làm việc xác minh sự vụ, sự việc chính xác nhất
Mẫu biên bản làm việc xác minh sự vụ, sự việc chính xác nhất Mẫu biên bản làm việc xác minh sự vụ, sự việc ngắn gọn, chính xác, đầy đủ thông tin ✾ Sử dụng ghi lại nội dung buổi làm việc làm rõ vấn đề cần xác minh giữa các bên liên quan trong công ty, tổ chức; giữa cá nhân, tổ chức với cơ quan...
Mẫu biên bản làm việc chuẩn nhất
Mẫu biên bản làm việc chuẩn nhất
Mẫu biên bản làm việc chuẩn nhất Tổng hợp các mẫu biên bản làm việc chuẩn, chính xác, phổ biến ⭐ Dùng ghi chép nội dung buổi làm việc với đoàn kiểm tra, đoàn thanh tra, với cơ quan công an, buổi làm việc xử lý vi phạm trong công ty, tổ chức, làm việc để xác minh sự việc ⭐ Dựng sẵn nội dung hoàn...
Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng chuẩn xác theo quy định mới nhất
Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng chuẩn xác theo quy định mới nhất
Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng chuẩn xác theo quy định mới nhất Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng cập nhật mới nhất ✽ Sử dụng thương thảo hợp đồng mua sắm hàng hoá, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, xây dựng, sửa chữa... đúng theo Nghị định 63, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ✽ Nội dung dựng...
Mẫu biên bản huỷ hợp đồng dùng cho nhiều trường hợp cập nhật đúng quy định pháp luật
Mẫu biên bản huỷ hợp đồng dùng cho nhiều trường hợp cập nhật đúng quy định pháp luật
Mẫu biên bản huỷ hợp đồng dùng cho nhiều trường hợp cập nhật đúng quy định pháp luật Mẫu biên bản huỷ hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ, đặt cọc, thuê nhà, xây dựng, mua bán đất... chính xác nhất theo quy định pháp luật ✅ Dựng sẵn nội dung chuẩn có hướng dẫn chi tiết, dễ chỉnh sửa ♦...
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng đúng quy định ✔️ Sử dụng thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng, xác nhận đã hoàn tất mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên ✔️ Soạn thảo chi tiết chuẩn nhất ✔️ File Word tiện dùng, download dễ...
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn đúng quy định pháp luật ★ Sử dụng phù hợp các trường hợp chấm dứt hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán thương mại, hợp đồng dịch vụ trước thời hạn giữa các tổ chức, công ty, doanh nghiệp, giữa tổ chức và...
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà File Word mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà ✱ Thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của hợp đồng thuê nhà giữa hai bên ✱ Tải miễn phí ✱ Có nội dung dựng sẵn sử dụng được ngay ✱ Thuộc series mẫu biên bản thanh lý hợp đồng của ViecLamVui - cổng thông tin việc...
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà File Word mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà ✱ Thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của hợp đồng thuê nhà giữa hai bên ✱ Tải miễn phí ✱ Có nội dung dựng sẵn sử dụng được ngay ✱ Thuộc series mẫu biên bản thanh lý hợp đồng của ViecLamVui - cổng thông tin việc...
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuẩn, mới nhất
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuẩn, mới nhất
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuẩn, mới nhất Tổng hợp các mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thường sử dụng ✪ Thanh lý hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng thương mại, hợp đồng xây dựng, hợp đồng cho thuê... thanh lý hợp đồng trước thời hạn ✪ Nội dung soạn sẵn cập nhật theo quy định pháp...
Mẫu biên bản giao nhận hoá đơn hợp lệ
Mẫu biên bản giao nhận hoá đơn hợp lệ
Mẫu biên bản giao nhận hoá đơn hợp lệ Mẫu biên bản giao nhận hoá đơn ngắn gọn, chuẩn, hợp lệ ★ Ghi nhận và kiểm soát việc bàn giao hoá đơn đúng số lượng, tránh mất mát hoá đơn ★ Nội dung soạn sẵn súc tích ★ Tải file Word tiện dùng ngay, không mất phí ★ Những lưu ý khi làm biên bản giao nhận hoá...
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn điện tử
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn điện tử
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn điện tử Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn điện tử mới nhất, chuẩn ✦ MS Word ✦ Sử dụng thu hồi, huỷ hoá đơn đã giao cho người mua, sai thông tin nhưng chưa cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ, thu hồi hoá đơn chưa kê khai thuế ✦ Dễ dàng tải trực tuyến, không tốn phí ✦...
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn đã lập viết sai
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn đã lập viết sai
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn đã lập viết sai Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn đã lập viết sai theo đúng quy định ✔️ Thu hồi hoá đơn GTGT đã lập mà có sai sót nhưng chưa kê khai ✔️ Soạn thảo mẫu chuẩn theo Thông tư 39 ✔️ MS Word ✔️ Tải miễn phí nhanh dễ dàng ✔️ Thuộc series mẫu biên bản thu hồi hoá...
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn chi tiết chuẩn nhất
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn chi tiết chuẩn nhất
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn chi tiết chuẩn nhất Tổng hợp mẫu biên bản thu hồi hoá đơn dùng trong công ty, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh ⭐ Thu hồi hoá đơn GTGT đã lập viết sai chưa kê khai thuế, thu hồi hoá đơn điện tử ⭐ Nội dung đầy đủ thông tin yêu cầu, đúng quy định ⭐ Tải file Word...
Mẫu biên bản huỷ hoá đơn điện tử
Mẫu biên bản huỷ hoá đơn điện tử
Mẫu biên bản huỷ hoá đơn điện tử Mẫu biên bản huỷ hoá đơn điện tử chuẩn xác nhất ✿ Download miễn phí ✿ Huỷ hoá đơn đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ, hoá đơn điện tử đã lập nhưng chưa kê khai thuế ✿ File Word có nội dung chi tiết đúng theo quy định, dùng...
Mẫu biên bản huỷ hoá đơn không sử dụng
Mẫu biên bản huỷ hoá đơn không sử dụng
Mẫu biên bản huỷ hoá đơn không sử dụng File Word mẫu biên bản huỷ hoá đơn không sử dụng ✶ Nội dung chuẩn cập nhật theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ✶ Sử dụng huỷ hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa, hóa đơn không tiếp tục sử dụng ✶ Tải miễn phí ✶ Thuộc series mẫu biên bản huỷ hoá đơn của...
Mẫu biên bản huỷ hoá đơn cập nhật mới nhất
Mẫu biên bản huỷ hoá đơn cập nhật mới nhất
Mẫu biên bản huỷ hoá đơn cập nhật mới nhất Tổng hợp mẫu biên bản huỷ hoá đơn thường dùng ✅ Sử dụng huỷ hoá đơn không sử dụng, hoá đơn in sai, in trùng, in thừa, huỷ hoá đơn điện tử ✅ Nội dung chuẩn, tiện dùng ngay ✅ Tải online file Word, không mất phí ✅ Những lưu ý khi lập biên bản huỷ hoá đơn...
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn chuẩn, chính xác
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn chuẩn, chính xác
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn chuẩn, chính xác Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn mới nhất, cập nhật theo Luật quản lý thuế ⭐ Điều chỉnh sai sót về địa chỉ, tên công ty, mã số thuế, đơn giá mặt hàng trên hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, thuế GTGT, tiền thuế GTGT, điều chỉnh hoá đơn điện...
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn sai địa chỉ, sai tên công ty
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn sai địa chỉ, sai tên công ty
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn sai địa chỉ, sai tên công ty Tải miễn phí mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn sai địa chỉ, sai tên công ty chính xác nhất ★ File Word ★ Thực hiện điều chỉnh sai sót thông tin địa chỉ, tên công ty của đơn vị mua hàng trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ ★ Sử dụng ngay...
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn điện tử
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn điện tử
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn điện tử Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn điện tử đúng quy định ✦ Sử dụng điều chỉnh hoá đơn điện tử sai tên công ty, sai địa chỉ người mua hàng, sai thông tin trên hoá đơn điện tử đã kê khai ✦ Dựng sẵn nội dung mẫu chuẩn ✦ Download online không mất phí ✦ Thuộc...